top of page

Over ons

Wij begeleiden jongeren en hun families gedurende een periode van ongeveer vier maanden. In ’t Pasrel zijn er twee verschillende soorten begeleidingen. Bij de module ‘verblijf in functie van diagnostiek’, verblijft de jongere in één van onze huizen. Bij een begeleiding ‘diagnostiek’ blijft de jongere gedurende de begeleiding thuis.

 

’t Pasrel heeft 3 huizen met een leefgroep waar jongeren verblijven: in Vilvoorde, Schaarbeek en Halle. Tijdens onze begeleiding bekijken we samen met de jongere en het gezin wat er goed loopt en ook wat er moeilijk loopt.  We proberen een beeld te krijgen van jullie gezinssituatie. We zoeken samen met jullie een geschikte vorm van begeleiding en ondersteuning voor in de toekomst.

Over ons
Wat doen we

Wat doen we

We krijgen de opdracht om met jullie samen te werken van de doorverwijzer: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg,  de Jeugdrechtbank, het CLB, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, een Centrum voor Kind en Gezin...

Tijdens het eerste gesprek - de intake - zitten we samen met de doorverwijzer, de jongere, de ouders, de individuele begeleider en de coördinator van ’t Pasrel. We bespreken wat er goed en moeilijk loopt met de jongere en in het gezin. 

 

De jongere en zijn gezin krijgen een individuele begeleider die gedurende de volledige periode jullie gezin opvolgt.  Dit betekent dat de individuele begeleider alle contacten met de jongere en zijn omgeving voor zijn rekening neemt. 

 

Gedurende de eerste weken verzamelen we informatie en proberen we jullie situatie zo goed mogelijk te begrijpen. Nadien formuleren we met ons volledige team een advies voor verdere hulpverlening. Na een tiental weken vindt er een adviesbespreking plaats met jullie gezin waar we dit bespreken. Gedurende de laatste weken van onze begeleiding proberen we dit advies samen met jullie te realiseren.

In het begin zag ik het niet zitten maar de wekelijkse babbel geeft me nu wel een geruststellend gevoel

SOPHIE

32 jaar / mama van Ilana (6jaar)

3 huizen

Onze 3 huizen

't Pasrel heeft drie verschillende huizen. Er is een huis in Halle, Schaarbeek en Vilvoorde. In het huis van Halle worden jongeren van 0-18 jaar begeleid. In de huizen van Vilvoorde en Schaarbeek worden jongeren van 3-18 jaar begeleid. Meer informatie en foto’s van de verschillende huizen kunnen hier (link naar deel van jongeren) gevonden worden.

DOORVERWIJZERS

Rechten in de jeugdhulp

Aangezien wij tijdens de gesprekken veel vertrouwelijke informatie krijgen, is het belangrijk om te weten wat er met deze informatie gebeurt.  In functie van de begeleiding vragen we de schriftelijke toestemming aan ouders en jongere om contact op te nemen met diensten en mensen die jullie goed kennen. De individuele begeleider maakt een verslag dat in de loop van de begeleiding met de jongere en de ouders wordt besproken. De informatie over elk gezin wordt in een dossier bijgehouden. Alle medewerkers van ’t Pasrel zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Voor meer informatie over je rechten in de jeugdhulp, kan je hier terecht.

Als ouder is het niet altijd gemakkelijk om alle stappen in de jeugdhulp alleen te zetten. Misschien heb je veel vragen die je niet zelf durft te stellen, of vind je de contacten in de jeugdhulp emotioneel zwaar, of word je overdonderd door de veelheid aan informatie die je krijgt … Daarom hebben zowel kinderen en jongeren als ouders en opvoedingsverantwoordelijken in de jeugdhulp recht op een vertrouwenspersoon. Kijk hier voor meer informatie.

Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen is een werking door en voor ouders van kinderen of jongeren in de jeugdhulp. Ze willen de inbreng van ouders een plaats geven binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. Op die manier willen ze dat ouders meer betrokken worden in de hulpverlening met hun kind. Ze streven ook naar meer participatie van cliënten (ouders) aan het beleid.

Ik ben content dat ze ook naar mij geluisterd hebben en dat ik er toch nog kan zijn voor mijn neefje.

Robert

52 jaar / nonkel van Seppe (12jaar)

bottom of page