top of page
ked

KED

Als OOOC werken we met gezinnen aan beeldvorming, we doen dit op een systemische en contextuele manier en we focussen op krachten. Binnen onze KED werking willen we deze ervaring meenemen naar de eerste lijn. KED past wat 't Pasrel doet rond beeldvorming toe op de eerste lijn en richt zich op krachten van het gezin, op een systemische en contextuele manier.  

We bieden een consult aan. Dit is gericht op het ondersteunen van de hulpverlener. Hierbij brainstormen we samen met de eerstelijnshulpverlener over de krachten, uitdagingen, perspectieven,… van het gezin. Binnen een consult trachten we het hulpverleningstraject te verhelderen in een aantal gesprekken, met de bedoeling dat de hulpverlening zelf verder op weg kan in het gezin.  

 

Mogelijks is er meer nodig, en kunnen we verder ondersteunen via een screening. Hierbij maken we in vier tot zes weken een inschatting van de noden/perspectieven van gezinssystemen met betrekking tot een specifieke vraag of thema. We trekken dan samen met de eerstelijnshulpverlener naar het gezin of betrokken context en hulpverlening. Het gezin dient akkoord te zijn wanneer een traject overgaat tot screening.  

Als aanmelder-hulpverlener blijf je betrokken binnen het traject. Hier vinden jullie een paar voorbeelden van situaties die al dan niet in aanmerking komen voor een KED traject. 
Wij zijn steeds via mail te bereiken, dus laat gerust iets weten indien nog verdere vragen of als jullie beroep willen doen op ons aanbod; dan stemmen we samen verder af. 

Hoe meld je aan bij KED? 
Stuur een situatieschets en je hulpvraag naar ked@tpasrel.be. Het is belangrijk om in de mail anoniem over de jongere/ het gezin te schrijven. We weten wel graag de voornaam en leeftijd van de desbetreffende jongere. Geef als aanmelder ook jouw gegevens mee. Wij nemen zo snel mogelijk contact op met u om de hulpvraag verder uit te klaren. Onze KED-folder is hier beschikbaar. 

div&incl

KED

DIVERSITEIT & INCLUSIE

Sinds eind 2019 zetten we in 't Pasrel extra in op het faciliteren van een diverse en inclusieve hulpverlening, organisatie en samenleving. We kunnen hiervoor rekenen op onze stafmedewerker diversiteit en inclusie. Hieronder kan je ons procesverslag vinden. We vertellen hoe we te werk gingen de eerste twee jaar van het project. Een van de eerste opdrachten was het ontwikkelen van een visie. Ons project kwam al een aantal keer in de aandacht bij onder andere HandsOnInclusion,  LEVL, RectoVerso,...

Schermafbeelding 2022-07-26 om 02.05_edited.jpg
Schermafbeelding 2022-07-26 om 10.40.45.png
Schermafbeelding 2022-07-26 om 10.40.45.png
rekruteren zonder discrimineren .png

SIGNALEREN

Vanuit onze centrale positie in het jeugdhulpverleningslandschap signaleren we actief tendensen, bezorgdheden en onrecht. We geloven dat we enkel samen met anderen een kwalitatieve hulpverlening kunnen bieden, dus zetten sterk in op samenwerking. We signaleren structureel via ons jaarverslag, sociale media en overleg met samenwerkingspartners. Door de aanhoudende pijnpunten in onze sector, stapten we recent ook naar de reguliere media. 

bottom of page