top of page

wat doen we

We willen jou zo goed mogelijk leren kennen. Samen met jou en je ouders zoeken we uit hoe jouw situatie kan verbeteren. Welke hulp heb je hiervoor nodig? Wie kan je helpen? Er zijn 2 manieren van begeleiden. Ofwel blijf je thuis tijdens de begeleiding: dat noemen we de  module ‘diagnostiek’. Dan komt de begeleider bij jou thuis en kom je af en toe op bezoek in ’t Pasrel; om mee te gaan op activiteit op woensdagnamiddag of in de vakantie. Ofwel verblijf je in één van de huizen van ’t Pasrel: dat noemen we de module ‘verblijf in functie van diagnostiek’. Het huis in Schaarbeek heeft een crisiswerking. Deze begeleiding duurt gemiddeld acht weken, waarvan tot vier weken in verblijf in ’t Pasrel, en vier weken begeleiding terwijl je in je eigen context verblijft. Tijdens de begeleiding zoeken we samen naar manieren om het samenleven in huis te verbeteren.

In ’t Pasrel heeft elke jongere een individuele begeleider. Deze individuele begeleider -we noemen die ook IB- is een persoon die er voor jou is, en elke week een gesprek met je heeft. Jouw IB gaat ook elke week praten met je ouders of andere personen die jou goed kennen. Tijdens die IB-gesprekken willen we je leren kennen en proberen we samen na te denken over wat je zou kunnen helpen in de toekomst. Een begeleiding van ’t Pasrel duurt ongeveer vier maanden.

't Pasrel is een plaats waar je als gast soms niet wil zijn, maar meestal wel weet dat het is om je te helpen.

Jordan

15 jaar

Je kan op verschillende manieren in 't Pasrel terechtkomen. Je vindt deze hier terug. Voor een crisisverblijf met -begeleiding in Schaarbeek dient de aanmelding te gebeuren via het crisismeldpunt van Brussel of

Halle-Vilvoorde

Wat doen we
Onze 3 huizen

’t Pasrel is een plaats waar je soms niet wil zijn, maar je weet wel dat het is om je te helpen.

Romano

15  jaar

In de leefgroep woon je tijdelijk samen met andere jongeren en kinderen tussen 3 en 18 jaar oud. In ons huis in Halle verblijven kinderen van 0 tot 10 jaar. Er zijn 9 begeleiders die afwisselend bij jullie blijven en waarbij je terecht kan. Om het samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken zijn er een aantal afspraken in ons huis. Zo is er bijvoorbeeld een vast slaapuur, afhankelijk van hoe oud je bent.

We vinden het belangrijk dat je naar school gaat. We bekijken samen of het praktisch mogelijk is dat je naar je eigen school blijft gaan.  

Het eerste weekend blijf je in ’t Pasrel om het gewoon te worden in de leefgroep en zo kunnen we  jou meteen beter leren kennen. Je mag wel bezoek ontvangen van familie. Vanaf het tweede weekend kan je op bezoek bij je familie. We bekijken dit steeds samen met jou en met je familie. Als je een jeugdrechter hebt, vragen we voor bezoeken bij je ouders altijd toestemming.

 

Tijdens de vakantie en op woensdagnamiddag doen we activiteiten zoals bowlen, zwemmen, schaatsen… Je mag altijd een leuk voorstel doen voor een activiteit! Wekelijks krijg je zakgeld. Hoeveel je krijgt, hangt af van je leeftijd.

onze 3 huizen

Vilvoorde

Halle

Als ik woensdag terug kom van school, eten we samen een boterham en gaan we met het busje altijd ergens naartoe en dan doen we toffe dingen

Melissa

6 jaar

Schaarbeek

rechten in jeugdhulp

jouw rechten in de jeugdhulp

We vinden het belangrijk dat je weet wat je rechten zijn. Bij de start van de begeleiding krijg je een brochure met je rechten en plichten in de jeugdhulp. Meer informatie vind je hier terug.

Als je hier in begeleiding komt, mag je voor de gesprekken steeds iemand meebrengen die jij vertrouwt en bij wie jij je goed voelt. Die persoon is dan je vertrouwenspersoon. Deze zal je steunen waar het kan en helpen verwoorden wat jij niet gezegd krijgt. Kijk hier voor meer informatie.

 

Bij de jongerenorganisatie Cachet kan je terecht voor activiteiten met andere jongeren die ook in aanraking kwamen met de jeugdhulp.

Als je iemand nodig hebt om tegen te praten kan je altijd via awel.be hulp vinden.

 

Ben je 12 jaar of ouder? Dan kan je via Burgerprofiel - Vlaanderen.be  raadplegen welke jeugdhulp jij al hebt gekregen. Daar kan je bijvoorbeeld bekijken in welke voorziening je bent verbleven, en voor hoe lang of welke andere diensten jou en je gezin al hebben geholpen in het verleden.  Neem zeker eens een kijkje, want je kan er nog andere zaken die belangrijk zijn voor jou op terug vinden.

 

Wil je graag je dossier inkijken dat ’t Pasrel tijdens jouw begeleiding heeft gemaakt? Stuur een mailtje naar dossierinzage@tpasrel.be en we nemen contact met je op.

bottom of page