STEUN

’t Pasrel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Jongerenwelzijn. We zoeken daarnaast steeds sponsoring voor extra uitgaven: renovaties, kampen, activiteiten, tolkenkosten, speelgoed, sportmateriaal,…
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€. U kan attest via ons bekomen. 
‘t Pasrel vzw
IBAN: BE68 7342 0908 6034
BIC: KREDBEBB
met vrije mededeling
 

Vilvoorde

Schaarbeek

ADMINISTRATIE