Vacature

vacature 1

’t Pasrel vzw
OOOC binnen jeugdhulpverlening

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen de situatie mee uitklaren en een advies formuleren voor eventueel verdere hulpverlening. We begeleiden kinderen en jongeren tot 18 jaar, zowel ambulant als residentieel. 

Wij zoeken een administratieve medewerker (m/v/x) voor de boekhouding. 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.

Functieomschrijving
De administratieve medewerker in de boekhouding is verantwoordelijk voor de voorbereiding, verwerking en opvolging van de dagelijkse boekhouding en de daaruit voortvloeiende taken in functie van een gezond financieel beheer.  Aansluitend springt hij/zij bij voor de algemene secretariaatstaken.

•    Kasbeheer:
•    opvolging van de kas in de 3 deelwerkingen en wekelijks verwerken van de kasbladen voor de boekhouding
•    cashgeld afhalen bij de bank voor bevoorrading interne kassen
•    provisioneren van de zichtrekeningen voor de logistieke medewerkers
•    ondersteunen van de medewerkers die het praktische kasbeheer verzorgen
•    Uitvoeren van betalingen van facturen
•    Input van gegevens via het softwareprogramma Exact online
•    Voert de boekhouding op geïnformatiseerde wijze en volgens de wettelijke bepalingen en voorschriften van de subsidiërende overheid en de vzw-wetgeving, en volgens afspraken gemaakt op de Raad van Bestuur en directiecomité
•    Voorbereiden van de jaarafsluiting: opstellen van balans en resultatenrekening, in samenspraak met de directeur en de administratief en financieel coördinator
•    Voorbereiden van de jaarrekening en het financieel verslag, in samenspraak met de directeur en de administratief en financieel coördinator
•    Voorbereiden van en assisteren bij de jaarlijkse audit door de accountant, in samenspraak met de directeur en de administratief en de financieel coördinator
•    Assisteren bij de opmaak van de begroting in samenspraak met het directiecomité; tussentijdse budgetcontrole
•    Voorbereiding en opvolging subsidieafrekeningen (Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Provincie Vlaams-Brabant, Fonds sociale maribel)
•    Voorbereiding belastingaangiften
•    Voorbereiding aangifte patrimoniumtaks
•    Het opmaken en opvolgen van fiscale attesten
•    Het opmaken en opvolgen van ereloonattesten
•    Beheer van financiële informatie voor inspectie en belastingen + voorbereiding van de financiële inspecties in samenspraak met de directeur en de administratief en financieel directeur
•    Mutualiteit cliënten: in samenspraak met de leefgroepverantwoordelijken medische kosten opvolgen, nagaan of ziekenfonds in orde is, terugbetalingen opvolgen
•    Beheer van het kantoormateriaal
•    Deelnemen aan het secretariaatsoverleg
•    Neemt indien gevraagd deel aan het directiecomité en de Raad van bestuur (stand van zaken financiën)
Profiel
•    je hebt ervaring in het voeren van een boekhouding, liefst met het programma Exact online
•    je kent de principes van de dubbele boekhouding
•    je hebt een goede kennis van MS-Office-toepassingen
•    je bent in staat cijfers te synthetiseren, te analyseren en te evalueren
•    je beschikt over administratieve en communicatieve vaardigheden
•    je kunt zelfstandig, en ook in team functioneren
•    je hebt een goede kennis van het Nederlands en een basiskennis van het Frans
•    Je kunt een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen evenals een attest van medische geschiktheid
Aanbod
•    een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u per week
•    een contract van onbepaalde duur
•    loon volgens barema A1 van het Paritair Comité 319.01

Sollicitatieprocedure
•    Laat ons vóór zondag 1 maart 24u weten of u in de job geïnteresseerd bent via een e-mail naar
•    De selectiegesprekken gaan door op maandag 9 maart in de voormiddag in Halle.
•    Na de gesprekken worden de geïnteresseerden aangeschreven voor een schriftelijke proef, die van thuis uit kan beantwoord worden.


Bijkomende informatie
•    Kijk gerust op onze website www.tpasrel.be waar je informatie vindt over de opdracht en de werking van ’t Pasrel 
•    Inlichtingen te verkrijgen op het telefoonnummer 02/524.41.26

Plaats tewerkstelling
’t Pasrel vzw
Lenniksesteenweg 619
1500 Halle (Breedhout)

vacature 2

’t Pasrel vzw
OOOC binnen jongerenwelzijn

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen de situatie mee uitklaren en een advies formuleren voor eventueel verdere hulpverlening. We begeleiden jongeren tussen 3 en 18 jaar, zowel ambulant als residentieel. 

Wij zoeken een begeleider (m/v/x) voor onze werking in Schaarbeek. 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.


Functieomschrijving
Begeleidingswerk
•    je verzorgt de begeleiding van een jongere en zijn context
•    je voert individuele en gezinsgesprekken
•    je legt contact met de ruimere context van het systeem: school, grootouders, andere hulpverleners, ronde tafel gesprekken,...
•    je gaat op huisbezoek om de context van de jongere te leren kennen
•    je schrijft in samenspraak met de supervisor een verslag van de begeleiding
•    je formuleert samen met het multidisciplinaire team een advies tot verdere hulpverlening
Leefgroepwerk
•    je staat samen met een team van 8 begeleiders in voor de praktische organisatie van de dagelijkse zorg voor jongeren
•    je hanteert de groepsregels, je kan omgaan met conflicten, je kan grenzen stellen en je eigen grenzen bewaken
•    je observeert het functioneren van de jongeren: omgang met leeftijdsgenoten, omgaan met grenzen, invloed groepsdynamiek op het individuele gedrag,...
•    je wordt ingeschakeld in het permanentiesysteem
________________________________________
Profiel
•    je hebt ervaring in het begeleiden van jongeren en kinderen in een moeilijke leefsituatie
•    je hebt een basiskennis van het systeemdenken
•    je communiceert open en vindt teamwerk belangrijk
•    je schuwt nacht- en weekendwerk niet (gemiddeld één nachtpermanentie per week en 2 permanenties tijdens het weekend per      maand)
•    je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond
•    je kan in het Nederlands communiceren met ouders en jongeren en in het Nederlands verslagen schrijven
•    je kan in het Frans gesprekken voeren met ouders
•    je beschikt over een rijbewijs B om jongeren te vervoeren. Een eigen wagen is niet nodig
________________________________________
Aanbod
•    een afwisselende job waarin extra ervaring wordt opgedaan met een variatie aan problematieken
•    vorming en bijscholing
•    een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u per week
•    een contract van onbepaalde duur
•    loon volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01
•    premies voor nacht- en weekendwerk

Sollicitatieprocedure
•    Laat ons vóór donderdag 27 februari 2020 23u weten of u in de job geïnteresseerd bent via een e-mail naar 
•    De geïnteresseerden worden aangeschreven voor een schriftelijke proef, die van thuis uit beantwoord wordt 
•    De selectiegesprekken gaan door op donderdag 5 maart 2020 in de namiddag te Schaarbeek.


Bijkomende informatie
•    Kijk gerust op onze website www.tpasrel.be. Meer informatie over de opdracht en de werking van ’t Pasrel is te vinden in het pedagogisch concept van de organisatie. 
•    Inlichtingen te verkrijgen op het telefoonnummer 02/524 41 26

Plaats tewerkstelling
't Pasrel Schaarbeek
Emile Zolalaan 50
1030 Schaarbeek
 

Vilvoorde

Schaarbeek

ADMINISTRATIE