Vacature

t Pasrel vzw

OOOC binnen jongerenwelzijn

’t Pasrel Halle wil voor kinderen en hun gezinnen de situatie mee uitklaren en een advies formuleren voor eventueel verdere hulpverlening. We begeleiden kinderen tussen 0 en 10 jaar, zowel ambulant als residentieel.
 

Wij zoeken een leefgroepverantwoordelijke (m/v/x).

 

Voor deze functie moedigen we in het bijzonder mensen met een ruime ervaring met kinderen aan om te solliciteren.  Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel vzw wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.

Functieomschrijving

De leefgroepverantwoordelijke maakt deel uit van het pedagogisch team

De leefgroepverantwoordelijke staat in voor de dagelijkse organisatie van de leefgroep. De leefgroepverantwoordelijke draagt er zorg voor dat de leefgroep door iedereen (zowel jongeren als begeleiders) als voldoende gestructureerd en veilig wordt ervaren. Dit doet hij door de praktische organisatie van de leefgroep te coördineren, ondersteuning aan te bieden bij de zorgtaken van begeleiders, de logistieke taken binnen de leefgroep op te volgen… Daarnaast houdt hij met  zijn creatieve insteek de activiteiten binnen- en buitenshuis inspirerend voor de kinderen en begeleiders.

Bij afwezigheid van de coördinator neemt de leefgroepverantwoordelijke de praktische organisatie van de werking op zich.

Taken

Leefgroepwerking

 • Je staat in voor de dagelijkse zorg van kinderen die in huis verblijven tijdens dag-, avond-, nacht- en weekendpermanenties.

 • Je stimuleert en inspireert begeleiders tot spel en activiteiten in of met de leefgroep.

 • Je wordt ingeschakeld in het permanentiesysteem.

 • Je observeert het functioneren van kinderen: omgang met leeftijdsgenoten, omgaan met grenzen en gezag, omgaan met leefregels, …

 • Je denkt systemisch binnen de leefgroep. Je kan gedrag plaatsen binnen andere contexten (school, gezin, netwerk, …).

 • Je hebt zicht op groepsdynamieken en je herkent de invloed hiervan op individueel gedrag, alsook de invloed van individueel gedrag op de groepsdynamieken.

 • Je hanteert groepsregels, je kan omgaan met conflicten, je stelt grenzen en kan je eigen grenzen bewaken.

 • Je volgt de orde in de leefgroep op (speelgoed, knutselgerief, video’s, boeken, bureau, keuken, tuin,...).

 • Je organiseert activiteiten buitenshuis op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties en je houdt ook evaluaties van de activiteiten.

 • Je werkt leefgroepthema’s uit.

 • Je werkt de daginvulling voor baby’s uit en volgt die op.

 • Je zoekt de schooltrajecten uit.

 • Je volgt de opname van een nieuw kind op.

Administratie

 • Je beheert de leefgroepdocumenten (dokter, schoolkosten, te doen, leefregels, identificatiegegevens, start begeleiding, voorblad logboek, medicatieschema, opstaan+slapen gaan, tafelschema,..).

 • Je volgt het logboek op.

 • Je doet aankopen betreffende leefgroep binnen de begroting.

 • Je beheert de leefgroepkas.

 • Je berekent het zakgeld en staat in voor de uitdeling.

 • Je stuurt de logistiek aan (was, kook, orde, kuis).

 • Je brengt de verzekering op de hoogte wanneer zus en/of broer mee op activiteit gaan.

 • Je vraagt korting aan voor activiteiten, kampen en speelpleinwerking.

 • Je volgt het mapje telefoonpermanentie op.

 • Je volgt de bestellingen van het kantoormateriaal.

 • Je brengt de abonnementen voor de jongeren in orde.

 • Je staat in voor wijzigingen in het permanentieschema/uurrooster op niveau van het team.

 • Je volgt het medisch dossier op.

 • Je neemt deel aan verschillende overlegmomenten: teamvergadering (wekelijks), leefgroepoverleg met groepsbegeleider en begeleider (wekelijks), overleg met de coördinator (twee wekelijks).

 

Profiel

 • Je beschikt over een ruime ervaring met baby’s, peuter, kleuters en lagere schoolkinderen jonger dan 10 jaar.

 • Je hebt een diploma hoger niet-universitair onderwijs, richting menswetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring.

 • Je hebt ervaring in leefgroepwerk en het hanteren van groepen.

 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken.  

 • Je beschikt over organisatorische talenten, je bent sterk in planning en agendabeheer.

 • Je schuwt nacht- en weekendwerk niet (gemiddeld één nachtpermanentie per week)

 • Je bent bereid tot bijscholing, vorming en zelfstudie.

 • Je kan in het Nederlands en Frans gesprekken voeren met ouders.

 • Je hebt inzicht in de leefwereld van kinderen en gezinnen met een migratieachtergrond.

 • Je beschikt over: een rijbewijs B, attest EHBO (of bereidheid tot scholing), attest bewijs goed gedrag en zeden, attest medische geschiktheid.

Aanbod

 • een afwisselende job waarin extra ervaring wordt opgedaan met een variatie aan problematieken

 • vorming en bijscholing

 • een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u per week

 • een contract van onbepaalde duur

 • loon volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01

 • premies voor nacht- en weekendwerk

Sollicitatieprocedure

 • Interesse in de job? Overtuig ons en stuur voor vrijdag 7 juni 2019 een mail met motivatie en CV naar

 • mark.philippart @tpasrel.be

 • De geïnteresseerden worden aangeschreven voor een schriftelijke proef, die van thuis uit beantwoord wordt.

 • De selectiegesprekken gaan door op maandag 17 juni in de voormiddag.

Bijkomende informatie

 • Kijk gerust op onze website www.tpasrel.be. Meer informatie over de opdracht en de werking van ’t Pasrel is te vinden in het pedagogisch concept van de organisatie.

 • Inlichtingen te verkrijgen op het telefoonnummer 02/524.41.26

Plaats tewerkstelling

't Pasrel Halle

Lenniksesteenweg 319

1500  Halle

Vacature 2

’t Pasrel vzw

OOOC binnen jongerenwelzijn

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen de situatie mee uitklaren en een advies formuleren voor eventueel verdere hulpverlening. We begeleiden jongeren tussen 3 en 18 jaar, zowel ambulant als residentieel.
 

Wij zoeken een begeleider (m/v/x) voor onze werking in Schaarbeek.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.

Functieomschrijving

Begeleidingswerk

 • je verzorgt de begeleiding van een jongere en zijn context

 • je voert individuele en gezinsgesprekken

 • je legt contact met de ruimere context van het systeem: school, grootouders, andere hulpverleners, ronde tafel gesprekken,...

 • je gaat op huisbezoek om de context van de jongere te leren kennen

 • je schrijft in samenspraak met de supervisor een verslag van de begeleiding

 • je formuleert samen met het multidisciplinaire team een advies tot verdere hulpverlening

Leefgroepwerk

 • je staat samen met een team van 8 begeleiders in voor de praktische organisatie van de dagelijkse zorg voor jongeren

 • je hanteert de groepsregels, je kan omgaan met conflicten, je kan grenzen stellen en je eigen grenzen bewaken

 • je observeert het functioneren van de jongeren: omgang met leeftijdsgenoten, omgaan met grenzen, invloed groepsdynamiek op het individuele gedrag,...

 • je wordt ingeschakeld in het permanentiesysteem

Profiel

 • je hebt ervaring in het begeleiden van jongeren en kinderen in een moeilijke leefsituatie

 • je hebt een basiskennis van het systeemdenken

 • je communiceert open en vindt teamwerk belangrijk

 • je schuwt nacht- en weekendwerk niet (gemiddeld één nachtpermanentie per week en 2 permanenties tijdens het weekend per maand)

 • je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond

 • je kan in het Nederlands communiceren met ouders en jongeren en in het Nederlands verslagen schrijven

 • je kan in het Frans gesprekken voeren met ouders

 • je beschikt over een rijbewijs B om jongeren te vervoeren. Een eigen wagen is niet nodig

Aanbod

 • een afwisselende job waarin extra ervaring wordt opgedaan met een variatie aan problematieken

 • vorming en bijscholing

 • een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u per week

 • een contract van onbepaalde duur

 • loon volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01

 • premies voor nacht- en weekendwerk

Sollicitatieprocedure

 • Laat ons vóór donderdag 27 juni 2019 24u weten of u in de job geïnteresseerd bent via een e-mail naar els.schelfhout@tpasrel.be

 • De geïnteresseerden worden aangeschreven voor een schriftelijke proef, die van thuis uit beantwoord wordt

 • De selectiegesprekken gaan door op donderdag 4 juli 2019.

Bijkomende informatie

 • Kijk gerust op onze website www.tpasrel.be. Meer informatie over de opdracht en de werking van ’t Pasrel is te vinden in het pedagogisch concept van de organisatie.

 • Inlichtingen te verkrijgen op het telefoonnummer 02/524 41 26

Plaats tewerkstelling

't Pasrel Schaarbeek

Emile Zolalaan 50

1030 Schaarbeek

Vilvoorde

Schaarbeek

ADMINISTRATIE