’t Pasrel vzw
Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum binnen jongerenwelzijn

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen hun moeilijke situatie mee uitklaren en een advies formuleren voor hun verdere traject samen. We begeleiden in Schaarbeek jongeren tussen 3 en 18 jaar, zowel ambulant als residentieel. ’t Pasrel werkt vanuit een systemische en holistische visie op jongeren en hun gezinnen.

Wij zoeken een begeleider (context, leefgroep, jongere) (m/v/x) voor onze werking in Schaarbeek. 

’t Pasrel Schaarbeek combineert haar reguliere OOOC-opdracht (residentieel en ambulant) met 5 plaatsen voor crisisbegeleiding. Kinderen en jongeren in acute crisis kunnen bij ons terecht voor een begeleiding van 28 dagen met als doel de crisissituatie te deblokkeren, zodat de gezinnen verder kunnen.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.


Functieomschrijving
De job van begeleider in ’t Pasrel is vanuit onze systeemvisie specifiek ingevuld: je combineert begeleidingswerk (met de gezinnen en de jongere) met leefgroepwerk. Het is daardoor een uitdagende en stimulerende job waarin je op veel domeinen kan groeien.
Begeleidingswerk
•    Je verzorgt de begeleiding van een jongere en zijn context
•    Wat de crisisbegeleidingen betreft, deze doe je in buddy systeem
•    Je voert individuele en gezinsgesprekken
•    Je legt contact met de ruimere context van het systeem: school, grootouders, andere hulpverleners, ronde tafel gesprekken,...
•    Je gaat op huisbezoek om de context van de jongere te leren kennen
•    Je schrijft in samenspraak met de supervisor een verslag van de begeleiding
•    Je formuleert vanuit jouw psychologische referentiekader samen met het multidisciplinaire team een advies tot verdere hulpverlening, voor de crisisbegeleidingen geef je aanbevelingen mee
Leefgroepwerk
•    Je staat samen met een team van 8 begeleiders in voor de dagelijkse zorg voor jongeren
•    De leefgroep dient een plek te zijn waar begeleiders met goesting komen werken, waar er voldoende houvast is om zich als begeleider staande te houden doch waar niet alles ‘onder controle’ moet zijn, waar aandacht is voor relatieopbouw in het moment 
•    Je hanteert de groepsregels, je kan omgaan met conflicten, je kan grenzen stellen en je eigen grenzen bewaken
•    Je observeert het functioneren van de jongeren: omgang met leeftijdsgenoten, omgaan met grenzen, invloed groepsdynamiek op het individuele gedrag,...
•    Je wordt ingeschakeld in het permanentiesysteem (gemiddeld twee permanenties per week, waarvan gemiddeld één nachtpermanentie per week en 2 permanentieshiften tijdens het weekend per maand)
•    Er wordt gewerkt met een biep systeem, je bent 1 week op 9 oproepbaar voor permanentie (ziekte, …)
________________________________________
Profiel
•    Je hebt ervaring in het begeleiden van jongeren en kinderen in een moeilijke leefsituatie
•    Je hebt een basiskennis van het systeemdenken
•    Je communiceert open en vindt teamwerk belangrijk
•    Je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond
•    Je kan in het Nederlands communiceren met ouders en jongeren en in het Nederlands verslagen schrijven
•    Je kan in het Frans gesprekken voeren met ouders
•    Je bent flexibel en kan goed jouw agenda beheren
•    Je beschikt over een rijbewijs B om jongeren te vervoeren. Een eigen wagen is niet nodig
________________________________________
Aanbod
•    Een afwisselende job waarin je extra ervaring opdoet met een variatie aan problematieken. Je maakt ook kennis met verschillende methodieken en theoretische kaders.
•    Uitgebreide vorming en bijscholing
•    Een jong team dat collegialiteit en wederzijdse ondersteuning heel belangrijk vindt.
•    Een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u per week. 
•    Dit is geen 9 to 5-job. Dat vraagt flexibiliteit, maar geeft je ook veel ruimte om jouw agenda zelf te bepalen.
•    Telewerk: voor sommige taken kan je van thuis uit werken.
•    Een contract van onbepaalde duur
•    Loon volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01
•    Premies voor nacht- en weekendwerk
•    Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

Sollicitatieprocedure
•    Laat ons vóór woensdag 18 april 2021 20u weten of u in de job geïnteresseerd bent via een e-mail

naar
•    De geïnteresseerden worden aangeschreven voor een schriftelijke proef, die van thuis uit beantwoord wordt 


Bijkomende informatie
•    Kijk gerust op onze website www.tpasrel.be. Meer informatie over de opdracht en de werking van ’t Pasrel is te vinden in het pedagogisch concept van de organisatie. 
•    Inlichtingen te verkrijgen op het telefoonnummer 02/215 51 77

Plaats tewerkstelling
't Pasrel Schaarbeek
Emile Zolalaan 50
1030 Schaarbeek
 

Vilvoorde

Schaarbeek

ADMINISTRATIE